WELCOME
FREE STANDARD DELIVERY
ON ORDERS OVER 50 EUR
International Shipping
Worldwide Delivery
1. The Customer has the right to return or exchange the item within 14 days after the purchase (as a proof of purchase, a document certifying the payment of the goods, in which the payment date is fixed).
2. Return or exchange of goods is possible only in cases where the appearance of the product has been preserved.
3. To return or exchange goods, it is necessary to send an application to the e-mail info@piggess.com, which must contain the following information:
3.1. order number;
3.2. date of purchase;
3.3. product Name;
3.4. want to return or change product:
3.4.1. if you want to change, then for some product.
3.4.2. the reason for the return or exchange.
4. If, at the moment when the customer returns the goods for exchange purposes, the seller does not have the same goods at his disposal, the customer is entitled to refuse to comply with these rules and demand the return of the goods, not including transport costs.
5. In cases where goods are changed and they have a price difference, the customer must pay a difference in price or the seller must pay the difference. The price difference must be paid by transfer to the specified bank account.
6. The funds will be transferred to the details indicated by the Client, provided that the seller has received the returned goods.
7. Returnable or interchangeable goods must be returned to the seller at the address: onindea Ltd., Kekavas region, Riga region, Katlakalns, Pumpurinu iela 3, LV-2111.
8. The customer has to pay the return of the goods.
9. The Seller has the right to refuse to accept the returned goods of the Customer, if the provisions of the return of goods are not observed.
1. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā, kopš pirkuma izdarīšanas (kā pirkuma apliecinājums darbojas dokuments, kas apliecina preces apmaksu, kurā fiksēts apmaksas datums), atgriezt vai apmainīt preci.
2. Preces atgriešana vai apmaiņa ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats.
3. Lai atgrieztu vai apmainītu preces, nepieciešams atsūtīt pieteikumu uz e-pastu info@piggess.com, kurā ir jānorāda sekojoša informācija:
3.1. pasūtījuma numurs;
3.2. preces iegādes datums;
3.3. preces nosaukums;
3.4. vēlaties atgriezt vai mainīt preci:
3.4.1. ja vēlaties mainīt, tad uz kādu preci.
3.4.2. atgriešanas vai maiņas iemesls.
4. Ja uz brīdi, kad klients atgriež preci apmaiņas nolūkos, pārdevēja rīcībā nav analoģiskās preces, klients ir tiesīgs atteikties no šo noteikumu izpildes un prasīt preces vērtības atgriešanu, neskaitot transporta izmaksas.
5. Gadījumos, kad preces tiek mainītas, un tām ir cenu atšķirība, klientam ir jāpiemaksā cenu starpība vai pārdevējam jāapmaksā starpība. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.
6. Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka pārdevējs ir saņēmis atgriežamo preci.
7. Atgriežamā vai maināmā prece ir jāatsūta pārdevējam uz adresi: SIA ONindea, Ķekavas novads, Rīgas rajons, Katlakalns, Pumpuriņu iela 3, LV-2111.
8. Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.
9. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.